• Lorem ipsum
  • Dolor sit a met
  Listen to Free Music Streaming Online  
Chinese Classical
Loading ...
1
Lofty Mountains and Flowing Waters - Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

Lofty Mountains and Flowing Waters

  Xiang Sihua & Zhang Wei-Liang

2
The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond - Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

The Silent Moon Mirrored In the Fish Pond

  Lou Huiping & Zhang Wei-Liang

3
Butterfly Lovers - National Cinema Symphony Orchestra

Butterfly Lovers

  National Cinema Symphony Orchestra

4
Ancient Way of Life - Gong Yi & Zhang Wei-Liang

Ancient Way of Life

  Gong Yi & Zhang Wei-Liang

5
The Peacock Flies to the Southeast - Li Baolin & Zhang Wei-Liang

The Peacock Flies to the Southeast

  Li Baolin & Zhang Wei-Liang

6
Elegant Orchid In Jieshi Tune - Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

Elegant Orchid In Jieshi Tune

  Hubei Chime Bells Orchestra & Zhang Wei-Liang

7
Running Water - Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

Running Water

  Wu Wenguang & Zhang Wei-Liang

8
Calling Back the Spirit of the Dead - Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

Calling Back the Spirit of the Dead

  Yu Yizhong & Zhang Wei-Liang

9
The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

The Unworldly Beauty - the Wild Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

10
Plum Blossom Melody - Three Variations - Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

Plum Blossom Melody - Three Variations

  Zhang Ziqian & Zhang Wei-Liang

11
Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy by the Moonlight - the Vermilion Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

12
Fishing by the River - Shi Zhi-You

Fishing by the River

  Shi Zhi-You

13
Plum Blossom Princess Shoyang - Shi Zhi-You

Plum Blossom Princess Shoyang

  Shi Zhi-You

14
The Story of the Swan - National Cinema Symphony Orchestra

The Story of the Swan

  National Cinema Symphony Orchestra

15
Jasmine Flower - National Cinema Symphony Orchestra

Jasmine Flower

  National Cinema Symphony Orchestra

16
Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Fairy of Delicacy - the Blossom of Aged Plum Tree

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

17
Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Extreme Beauty - the Yellow Plum Blossom

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

18
Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple - Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

Twins Lying on One Sepal - the Plum Blossom Couple

  Shi Zhi-You, Qian OuYang & Xiu-Lan Yang

19
Flowers on the River - Shi Zhi-You

Flowers on the River

  Shi Zhi-You

20
Bamboo - Shi Zhi-You

Bamboo

  Shi Zhi-You